Her vil du finne program, ukesplaner, regler, matmeny, huskeliste for deltagerne, konktaktinfo, dugnadsoversikter etc. for alt som omfatter sommerhockeyskolen. Det er viktig å legge merke til at listene oppdateres fortløpende, og endringer kan forekomme. Det er derfor viktig at man er innom her med jevne mellomrom for å få med seg siste versjon. Mesteparten av det som ligger her, blir også delt ut ved ankomst/innskrivning.

TILBUD FRA VÅRE PARTNERE!

Her kommer det tilbud fra våre partnere fortløpende

 

UKE 26 – INFO

Uke 26 – Ukesplan for gruppene (KOMMER)

Uke 26 – Gruppeinndeling for gruppene (KOMMER)

Uke 26 – Garderobeoversikt (KOMMER)

Uke 26 – Romfordeling internat – overnatting (KOMMER)

Uke 26 – Dugnadsoversikt Sommerhockeyskolen (KOMMER)

Uke 26 – Dugnadsinstrukser sommerhockeyskolen (KOMMER)

Matmeny uke 26 og uke 27 (KOMMER)

Huskeliste for deltagere – dette bør du ha med deg! (KOMMER)

Regler sommerhockeyskolen! (KOMMER)

Brannvernregler på internatet(KOMMER)

Kontaktinfo – veibeskrivelse internat – sommerhockeyskolen (KOMMER)

UKE 27 – INFO

Uke 27 – Ukesplan for gruppene (KOMMER)

Uke 27 – Gruppeinndeling for gruppene (KOMMER)

Uke 27 – Garderobeoversikt (KOMMER)

Uke 27 – Romfordeling internat – overnatting (KOMMER)

Uke 27 – Dugnadsoversikt sommerhockeyskolen (KOMMER)

Uke 27 – Dugnadsinstrukser sommerhockeyskolen (KOMMER)

Matmeny uke 26 og uke 27 (KOMMER)

Huskeliste for deltagere – dette bør du ha med deg! (KOMMER)

Regler sommerhockeyskolen! (KOMMER)

Brannvernregler på internatet (KOMMER)

Kontaktinfo – veibeskrivelse internat – sommerhockeyskolen (KOMMER)