Vilkår for påmelding/avbestilling av Sommerhockeyskolen

A. Påmelding og betaling
Påmelding til Sommerhockeyskolen skjer direkte på våre nettsider PÅMELDINGSSKJEMA. Påmeldingsavgiften på kr. 2.000,- må betales ved påmelding (faktura blir tilsendt på e-post). Sluttbetalingen (restbeløpet), må betales innen 1. mai. (Faktura blir tilsendt på e-post). Påmeldinger etter 1. mai må innbetales i sin helhet umiddelbart.

  • Dagelev kr. 3.800,- pr. uke og inkluderer alt som inngår i sommerhockeyskolen, samt lunsj og middag fra mandag til og med fredag. (Ikke frokost og kveldsmat)
  • Internatelev 4.500,- og inkluderer alt som inngår i hockeyskolen, overnatting, madrass på internat, samt alle måltider fra søndag til fredag ettermiddag.
  • Det gis også rabatt på kr. 500,- ved deltagelse i begge uker.

B. Avbestilling / refusjon
Vi har følgende regler når det gjelder avbestilling / refusjon av innbetalt påmeldingsavgift/sluttbetaling.

  • Inntil 30 dager før oppstart – hele deltakeravgiften (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes med unntak av adm. gebyr på kr. 350,-
  • 30-15 dager før oppstart – 50% av deltakeravgiften (påmeldingsavgift og sluttbetaling) må betales.*
  • 15-0 dager før oppstart eller manglende frammøte: Ingen deltakeravgift (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes.*

(* Ved sykdom og fremlegging av legeerklæring, refunderes hele deltakeravgiften (påmeldingsavgift og sluttbetaling) med unntak av adm. gebyr på kr. 350,-. Dette må da meldes sommerhockeyskolen før oppstart. Skader/sykdom som oppstår etter at skolen er startet, gir ingen refusjon.)

C. Avlysning
Sommerhockeyskolen kan avlyses pga. uforutsette hendelser, for få påmeldinger etc. Ved avlysning skal Sommerhockeyskolen, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som gjennomførbart. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører tilbakebetaling av innbetalt beløp.