Vilkår for påmelding/avbestilling av Sommerhockeyskolen

A. Påmelding og betaling
Påmelding til Sommerhockeyskolen skjer direkte på våre nettsider PÅMELDINGSSKJEMA. Påmeldingsavgiften i sin helhet må betales innen 20.4.2021 (faktura blir tilsendt fra Lillehammer Ishockeyklubb på e-post).

  • Elev kr. 3.800,- for uken og inkluderer alt som inngår i sommerhockeyskolen, samt lunsj og middag fra mandag til og med fredag.
  • Aktive medlem i Lillehammer Ishockeyklubb kr. 3.300,- og inkluderer alt som inngår i sommerhockeyskolen, samt lunsj og middag fra mandag til og med fredag.

B. Avbestilling / refusjon
Vi har følgende regler når det gjelder avbestilling / refusjon av innbetalt påmeldingsavgift/sluttbetaling.

  • Inntil 30 dager før oppstart – hele deltakeravgiften (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes med unntak av adm. gebyr på kr. 500,-
  • 30-15 dager før oppstart – 50% av deltakeravgiften må betales.*
  • 15-0 dager før oppstart eller manglende frammøte: Ingen deltakeravgift (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes.*

(* Ved sykdom og fremlegging av legeerklæring, refunderes hele deltakeravgiften med unntak av adm. gebyr på kr. 500,-. Dette må da meldes sommerhockeyskolen før oppstart. Skader/sykdom som oppstår etter at skolen er startet, gir ingen refusjon.)

C. Avlysning
Sommerhockeyskolen kan avlyses pga. uforutsette hendelser (f.eks. covid-19), for få påmeldinger etc. Ved avlysning skal Sommerhockeyskolen, underrette deltakerne så snart som muligt. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører full tilbakebetaling av innbetalt beløp.