Vilkår for påmelding/avbestilling av Sommerhockeyskolen

A. Påmelding og betaling
Påmelding til Sommerhockeyskolen skjer direkte på våre nettsider PÅMELDINGSSKJEMA. Påmeldingsavgiften i sin helhet må betales innen 20.4.2024 (faktura blir tilsendt fra Lillehammer Ishockeyklubb på e-post).

  • Internatelev kr. 5.999,- og inkluderer alt som inngår i hockeyskolen, samt frokost, lunsj, middag og kveldsmat.
    Det blir kun servert et varmt måltid på søndag (oppstartsdag).
  • Dagelev kr. 4.999,- og inkluderer alt som inngår i hockeyskolen, samt lunch og middag. Det blir kun servert et varmt måltid på søndag (oppstartsdag).
  • Aktive medlem i Lillehammer Ishockeyklubb kr. 3.999,- og inkluderer alt som inngår i hockeyskolen, samt lunch og middag. Det blir kun servert et varmt måltid på søndag (oppstartsdag

B. Avbestilling / refusjon
Vi har følgende regler når det gjelder avbestilling / refusjon av innbetalt påmeldingsavgift/sluttbetaling.

  • Inntil 30 dager før oppstart – hele deltakeravgiften (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes med unntak av adm. gebyr på kr. 750,-
  • 30-15 dager før oppstart – 50% av deltakeravgiften må betales.*
  • 15-1 dager før oppstart eller manglende frammøte: Ingen deltakeravgift (påmeldingsavgift og sluttbetaling) refunderes.*
  • Fra oppstartsdag og under oppholdet – Det gis ingen refusjon ved utelatt oppmøte, eller hvis deltager ønsker/må trekke seg fra sommerhockeyskolen. Det gis heller ingen refusjon om det skulle oppstå skader/sykdom som gjør at eleven ikke får detlatt på planlagt aktivitet.

(* Ved sykdom og fremlegging av legeerklæring, refunderes hele deltakeravgiften med unntak av adm. gebyr på kr. 750,-. Dette må da meldes sommerhockeyskolen før oppstart. Skader/sykdom som oppstår etter at skolen er startet, gir ingen refusjon.)

C. Avlysning
Sommerhockeyskolen kan avlyses pga. uforutsette hendelser (f.eks. covid-19), for få påmeldinger etc. Ved avlysning skal Sommerhockeyskolen, underrette deltakerne så snart som muligt. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører full tilbakebetaling av innbetalt beløp. Skulle det komme restriksjoner etter at sommerhockeyskolen har startet (karantene/smitte etc) gis det ingen refusjon til deltagere som blir berammet av dette.