Her vil du finne generell info, program, ukesplaner, regler, matmeny, huskeliste og konktaktinfo for alt som omfatter sommerhockeyskolen. Det er viktig å legge merke til at listene oppdateres fortløpende, og endringer kan forekomme. Det er derfor viktig at man er innom her med jevne mellomrom for å få med seg siste versjon. Hvis man ønsker disse i papirform, så er det fint hvis man printer ut det selv. Vi tenker på miljøet, og ønsker minst mulig papir.

Infoskriv Sommerhockeyskolen 2023 (NY 9.6.2023)

Ukesplan for gruppene + Gruppeinndeling (OPPDATERT/NY 16.6.2023)

Garderobeoversikt (NY 16.6.2023)

Matmeny (NY 9.6.2023)

Regler sommerhockeyskolen (NY 16.6.2023)