Her vil du finne generell info, program, ukesplaner, regler, matmeny, huskeliste og konktaktinfo for alt som omfatter sommerhockeyskolen. Det er viktig å legge merke til at listene oppdateres fortløpende, og endringer kan forekomme. Det er derfor viktig at man er innom her med jevne mellomrom for å få med seg siste versjon. Hvis man ønsker disse i papirform, så er det fint hvis man printer ut det selv. Vi tenker på miljøet, og ønsker minst mulig papir. Infoen kommer nedenfor når dt er klart nærmere oppstart.

Infoskriv Sommerhockeyskolen 2024

Ukesplan for gruppene + Gruppeinndeling

Garderobeoversikt

Matmeny

Regler sommerhockeyskolen