Her vil du finne program, ukesplaner, regler, matmeny, huskeliste for deltagerne, konktaktinfo, dugnadsoversikter etc. for alt som omfatter sommerhockeyskolen. Det er viktig å legge merke til at listene oppdateres fortløpende, og endringer kan forekomme. Det er derfor viktig at man er innom her med jevne mellomrom for å få med seg siste versjon. Hvis man ønsker disse i papirform, så er det fint hvis man printer ut det selv. Vi tenker på miljøet, og ønsker minst mulig papir.

UKE 25 – INFO

Uke 25 – Ukesplan for gruppene

Uke 25 – Gruppeinndeling for gruppene

Uke 25 – Garderobeoversikt

Uke 25 – Dugnadsoversikt Sommerhockeyskolen

Uke 25 – Dugnadsinstrukser sommerhockeyskolen

Matmeny uke 25

Huskeliste for deltagere – dette bør du ha med deg!

Regler sommerhockeyskolen!

Kontaktinfo  – sommerhockeyskolen