Kirsti Jøines

Kirsti Jøines photo

Organisasjon - Kommunikasjonsansvarlig

Cell: 98871638

Kirsti Jøines er kommunikasjonsansvarlig og vil være tilstede under hele sommerhockeyskolen. Hun har hovedansvaret for kommunikasjon rundt sommerhockeyskolen på Lillehammer, og er den personen du skal kontakte hvis du har noen spørsmål.