Organisasjon

Henning Evensen photo

Henning Evensen

Organisasjon - Hjemmeside / sosiale medier

Rune Hansen photo

Rune Hansen

Organisasjon - markedsansvarlig

Kirsti Jøines photo

Kirsti Jøines

Organisasjon - Kommunikasjonsansvarlig