Vilkår for påmelding/avbestilling av Sommercamp 2021

A. Påmelding og betaling
Påmelding til Sommercamp 2021 skjer direkte på våre nettsider PÅMELDINGSSKJEMA. Påmeldingsavgiften må betales innen 15.4.2021 (faktura blir tilsendt fra Lillehammer Ishockeyklubb på e-post).

  • Elev kr. 2.600,- for uken og inkluderer alt som inngår i sommercamp 2021 samt varmrett fra mandag til og med fredag.
  • Sommercamp 2021 er kun for medlemmer/aktive i Lillehammer Ishockeyklubb. (Grunnet Covid-19 restriksjoner)

B. Avbestilling / refusjon
Vi har følgende regler når det gjelder avbestilling / refusjon av innbetalt påmeldingsavgift/sluttbetaling.

  • Inntil 7 dager før oppstart – hele deltakeravgiften refunderes med unntak av adm. gebyr på kr. 500,-
  • 3-1 dager før oppstart – 50% av deltakeravgiften må betales.*
  • 0 dager før/etter oppstart eller manglende frammøte: Ingen deltakeravgift refunderes.*

(* Ved sykdom og fremlegging av legeerklæring, refunderes hele deltakeravgiften med unntak av adm. gebyr på kr. 500,-. Dette må da meldes sommercamp 2021 før oppstart. Skader/sykdom som oppstår etter at skolen er startet, gir ingen refusjon.)

C. Avlysning
Sommercamp kan avlyses pga. uforutsette hendelser (f.eks. covid-19), for få påmeldinger etc. Ved avlysning skal Sommercamp/Lillehammer Ishockeyklubb, underrette deltakerne så snart som muligt. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører full tilbakebetaling av innbetalt beløp. Skulle det komme restriksjoner etter at sommercamp har startet (karantene/smitte etc) gis det ingen refusjon til deltagere som blir berammet av dette.